przewiń w doł
przewiń w górę

Niezależne życie

Projekt pn. „Niezależne życie ” jest realizowany przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń” na podstawie umowy nr ZZO/000440/11/D  z dnia 19 lipca 2023 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Konkurs nr 1/2022 „Działamy razem”,  kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Projekt jest współfinansowany ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Celem projektu jest podniesienie stopnia sprawności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w prowadzeniu samodzielnego życia oraz wzrost kompetencji umożliwiających im pełnienie różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt zakłada wielotorowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu. Liczba uczestników projektu : 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ma zakres regionalny i  realizowany jest na terenie  województwa pomorskiego. Całkowita wartość projektu to : 416 795,20 zł z czego wysokość dofinansowania Funduszu 337 229,00  zł Projekt jest realizowany w terminie od 01.06.2023 r. do 31.03.2024 r., W ramach projektu realizowane są :
  • Treningi aktywizująco – wspierające
  • Treningi kompetencji społecznych
  • Grupowe zajęcia organizacji czasu wolnego
Dla mieszkańców z niepełnosprawnością przebywających w mieszkaniach wspieranych  w Domu Marzeń , w Gdyni przy ul. Strzelców 28.

Więcej

My samodzielni

My Samodzielni to, działanie przygotowujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny do samodzielnego życia. Jest to cykl wyjazdów podczas, których realizujemy różnego rodzaju treningi tj. higieny osobistej, kulinarny, ekonomiczny, spędzania czasu wolnego, pracy w grupie, bezpieczeństwa, integracyjny oraz aktywnej postawy obywatelskiej.

Celem jest rozpoczęcie procesu usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością i przygotowanie ich rodzin do odejścia dorosłego dziecka z domu i samodzielnego zamieszkania w mieszkaniu wspieranym.

Więcej

Oswojenie dorosłości

Temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niezwykle ważny i trudny zarazem – dla samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich bliskich. Podejmujemy zatem szereg działań, które mają na celu przybliżyć tę problematykę.

"Oswajanie Dorosłości" to projekt, który rozpoczął się w 2012 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy wiele szkoleń i konferencji dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wprowadziliśmy symulator niemowlęcia, jako innowacyjne narzędzie terapeutyczne. Innowatorskie metody z wykorzystaniem symulatora niemowlęcia pozwalają osobom z niepełnosprawnością intelektualną sprawdzić się w roli opiekuna oraz doświadczyć rodzicielstwa i związanych z tą funkcją obowiązków. Druga edycja projektu "Oswajanie Dorosłości" odbyła się w 2017 roku. Zadanie zrealizowaliśmy w ramach programu Innowacje na Ludzką Miarę w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie udało nam się stworzyć Program Szkoleniowy dla Specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy użyciu symulatora niemowlęcia oraz przygotować do roli szkoleniowców, cztery specjalistki w zakresie pracy z symulatorem niemowlęcia. Merytoryczny nadzór nad projektem objęła dr Izabela Fornalik

Więcej

DreamSound

Uwielbiamy słuchać muzyki, ale pragniemy także ją tworzyć!

Staramy się umożliwić naszym podopiecznym realizację ich muzycznych marzeń i pasji. Między innymi udało nam się stworzyć pierwszą w Polsce grupę osób niepełnosprawnych intelektualnie grających na kotłach karaibskich. Pierwsze warsztaty odbyły się w sierpniu 2014r., kolejne odbyły się 24-28 sierpnia 2015r., a od września 2015r. planujemy regularne, cotygodniowe zajęcia nauki gry.   Zdjęcia z letnich warsztatów 2015 można obejrzeć tutaj.

Więcej

English for us

„English for us” to całoroczny kurs języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyjątkowy projekt prowadzony przez profesjonalistów o niezwykłym podejściu i ogromnej radości pracy: Agnieszkę i Adama Mold z AmberShire.

Obecnie uczymy 22 osoby niepełnosprawne.   W ramach projektu prowadzone są również zajęcia teatralne w języku angielskim, a ukoronowaniem całorocznej pracy są spektakle wystawiane na deskach teatralnych. Niepełnosprawni intelektualnie aktorzy – uczestnicy kursu, każdego roku wystawiają sztukę w języku angielskim! Na widowni zaś zasiadają zaproszeni goście, przedstawiciele władz miejskich, znajomi i przyjaciele oraz młodzież szkolna (każdego roku około 700 uczniów trójmiejskich szkół).

Więcej

Klub Kibica Domu Marzeń

Regularnie uczestniczymy wydarzeniach sportowych. Aktywnie kibicujemy gdyńskim zespołom takim jak Vistal Gdynia, Lotos Gdynia czy Asseco Gdynia.

Praktycznie wszystkie mecze tych drużyn, czasem także mecze wyjazdowe, odbywają się przy udziale „naszych” kibiców. Bardzo istotną korzyścią tego projektu jest fakt, że dzięki niemu udaje nam się aktywizować również ojców młodzieży niepełnosprawnej.   Projekt realizujemy dzięki współpracy z GKK Arka S. A. oraz Basketball Investments Sportowa Spółka Akcyjna.

Więcej

Smak marzeń

To szczególny projekt, w ramach którego nasi Podopieczni uczą się samodzielności poprzez gotowanie.

Wraz z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem z Atelier Smaku przygotowują kolejne przepisy kulinarne, a poszczególne odcinki ? przepisy udostępnione są w formie filmów.

Więcej

My, widzowie

Nasi Podopieczni biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Można nas często spotkać w teatrze i na koncertach. Jest to możliwe dzięki otwartości na nasze potrzeby takich miejsc, jak Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Centrum Kultury w Gdyni czy Klub Muzyczny Ucho.

Współpraca z tymi instytucjami jest dla nas niezwykle ważna – także dlatego, że cena standardowych biletów na spektakle, nawet ze zniżką, pozostaje na ogół poza możliwościami rodzin z osobami niepełnosprawnymi (zwłaszcza, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie poruszać się bez opiekuna). Co więcej, nasza młodzież sama tworzy sztukę, przygotowując corocznie spektakl w języku angielskim. Prezentowany jest on na scenie teatralnej i przyjmowany przez widzów z wielkim entuzjazmem.

Więcej

Oto My

„Popatrz, jesteśmy” i „O czym myślisz, kiedy na mnie patrzysz” – to organizowane przez nas projekty i warsztaty, których celem jest zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych, a także przybliżanie ich problemów, m.in. potrzeby dorosłości i samodzielności.

Więcej