Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy,
marzyć tak dobrze jak działać

1% (II US Bydgoszcz)