Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy,
marzyć tak dobrze jak działać

1% – 2 podatników (US Sopot)