English for us

English for Us

„English for us” to całoroczny kurs języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyjątkowy projekt prowadzony przez profesjonalistów o niezwykłym podejściu i ogromnej radości pracy: Agnieszkę i Adama Mold z AmberShire.
Obecnie uczymy 22 osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu prowadzone są również zajęcia teatralne w języku angielskim, a ukoronowaniem całorocznej pracy są spektakle wystawiane na deskach teatralnych. Niepełnosprawni intelektualnie aktorzy – uczestnicy kursu, każdego roku wystawiają sztukę w języku angielskim! Na widowni zaś zasiadają zaproszeni goście, przedstawiciele władz miejskich, znajomi i przyjaciele oraz młodzież szkolna (każdego roku około 700 uczniów trójmiejskich szkół).