Kontakt

Gdyńska Fundacja „DOM MARZEŃ”

ul. Lipowa 19
81-572 Gdynia

tel. /fax + 48 58 629 19 56

KRS 0000472348
NIP 586 22 84 311
REGON 221935219

www.dommarzen.org.pl
biuro@dommarzen.org.pl

Konto: PKO Bank Polski 23 1020 1853 0000 9902 0197 7032


Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”

ul. Buraczana 8/48
81-587 Gdynia

tel. /fax + 48 58 629 19 56

Konto: Kredyt Bank 17 1500 1706 1217 0004 9987 0000

KRS 0000226141
NIP 586 214 26 63
REGON 220011810


Informacje o zebraniach

Zebrania Fundacji odbywają się jeden raz w miesiącu w każdą drugą środę miesiąca w godz. 17.30-19.30 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni ul. 3 Maja 27/31.

Zapraszamy :)