przewiń w doł
przewiń w górę

Współpraca przy projekcie – poszukujemy!

Gdyńska Fundacja Dom Marzeń, poszukuje do projektu „Niezależne życie” osoby prowadzącej zajęcia : „Indywidualne wsparcie psychologiczne”
Projekt realizowany jest w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”, współfinansowanego ze środków PFRON
Projekt przewiduje przeprowadzenie 204 godzinnych sesji, do 31.03.2024 z co najmniej 8 osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Wymagania:
– wykształcenie magisterskie, kierunek – pedagogika specjalna oraz dodatkowo dyplom seksuologa.
– ukończona szkoła psychoterapii w jednym z nurtów: poznawczo behawioralna, lub psychoterapia systemowa lub stosowana analiza zachowań.
– co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – co najmniej 3 letnie doświadczenie, w pracy jako seksuolog osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wymagane dokumenty:
– aktualne CV,
– kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
– oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Sposób aplikowania/przekazania niezbędnych dokumentów realizatorów do udziału w projekcie odbywa się
mailowo: ukrojec@dommarzen.org.pl

ZAPRASZAMY !!!