przewiń w doł
przewiń w górę

OFERTA PRACY

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” poszukuje kandydatów na stanowiska Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy,

Ul. Strzelców 28 w Gdyni.

ZATRUDNIENIE:

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ – umowa o pracę w wymiarze 1,0 etatu.

WYMAGANIA:

– wykształcenie średnie lub wyższe,

co najmniej trzy miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną,

– umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

DO NAJISTOTNIEJSZYCH ZADAŃ INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ NALEŻY:

– realizacja treningów mających na celu aktywizację, uspołecznienie oraz usamodzielnienie uczestników

– organizacja pracy w pracowni terapeutycznej

– współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wyjść kulturalno–rekreacyjnych;

– prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– praca w zespole wspierająco-aktywizującym, w celu opracowywania i realizowania indywidualnych

planów wspierająco-aktywizujących dla uczestników ŚDS;

– współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników;

– podejmowanie dodatkowych inicjatyw mających na celu aktywizację uczestników.

 

DOKUMENTY:

– CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji

– list motywacyjny/podanie

Dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy: smatuszak@dommarzen.org.pl