Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy,
marzyć tak dobrze jak działać

Konferencja: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną