przewiń w doł
przewiń w górę

ZATRUDNIMY INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZATRUDNIMY NA STANOWISKO:

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ – umowa o pracę w wymiarze 1,0 etatu.

 

WYMAGANIA:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– co najmniej trzy miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną,
– umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

DO NAJISTOTNIEJSZYCH ZADAŃ INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ NALEŻY:
– realizacja treningów mających na celu aktywizację, uspołecznienie oraz usamodzielnienie uczestników
– organizacja pracy w pracowni terapeutycznej
– współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wyjść kulturalno–rekreacyjnych;
– prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– praca w zespole wspierająco-aktywizującym, w celu opracowywania i realizowania indywidualnych
planów wspierająco-aktywizujących dla uczestników ŚDS;
– współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników;
– podejmowanie dodatkowych inicjatyw mających na celu aktywizację uczestników.

DOKUMENTY:
– CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
Dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy:  smatuszak@dommarzen.org.pl 

 

kontakt telefoniczny pod nr tel. 609 291 191