Gdyńska Fundacja i Stowarzyszenie „Dom Marzeń”

Zmieniamy wyobrażenie o nas
poprzez zmianę siebie samych …

„Rozumieć osoby niepełnosprawne to rozumieć ich trudności i osiągnięcia. Osiągnięć jednak nie będziemy naprawdę rozumieli, jeżeli nie będziemy rozumieli problemów, które po drodze do osiągnięć trzeba rozwiązać.”

T. Witkowski

„Im bardziej indywidualna jest jednostka, tym bardziej jest ona niezbędna i wartościowa dla całości, ale też tym bardziej ona sama potrzebuje tej całości, aby móc egzystować.”

U. Sachsse

„Żeby człowiek mógł czuć się człowiekiem, ludzie muszą być dla niego ludzcy.”

Z. Kurzyński

„Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu, ma prawo do: opieki, wychowania, pobierania nauki i życia w społeczeństwie.”

 

Preambula Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka