4-5 grudnia 2015 Gdyńskie Partnerstwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych