Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy,
marzyć tak dobrze jak działać

Joint time, joint case